Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 

Жеке шотыңызға кіріңіз

«Freedom Pay» ЖШС-тың Құпиялылық саясаты

«Freedom Pay» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Ұйым) FRHC компаниялар тобының бір бөлігі болып табылады. Аталған құпиялылық саясаты (бұдан әрі – Саясат) Ұйымның Кәсіпорынның серіктестері болып табылатын жеке тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің, серіктестердің заңды тұлғалары уәкілетті жұмыскерлерінің (бұдан әрі – Пайдаланушылар) дербес деректерін (бұдан әрі - Деректер) қалай пайдаланатынын және алмасатынын түсіндіреді.

Біз нені басшылыққа аламыз

Саясат мыналардың талаптарына сәйкес жасалды:
- Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы (2023 жылғы 01 мамыр жағдайы бойынша өзгерістермен және толықтырулармен);
- Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыштық өнеркәсіп министрінің 2020 жылғы 21 қазандағы № 395/НҚ «Дербес деректерді жинау, өңдеу қағидаларын бекіту туралы» (2023 жылғы 06 мамырдағы өзгерістер мен толықтырулармен).
Кәсіпорын Ұйымға Деректерді жинауға, жазуға, жүйелендіруге, жинақтауға, сақтауға, нақтылауға (жаңарту, өзгерту), алуға, беруге (таратуға, ұсынуға, қолжетімділікке), реттеуге, қиыстыруға, дара биліктен айыруға, бұғаттауға, өшіруге, скорингке, жоюға және қорғауға байланысты Деректерді жинауды тапсырады.
Осының негізінде Ұйым Ұйымның Сервистері пайдаланылған кезде Ұйым сервистерінің Пайдаланушыларымен ұсынылған немесе автоматты түрде, сондай-ақ Ұйымның қызметтерін, сонымен қатар серіктестердің және мемлекеттік органдардың қызметтері мен сервистерін (бұдан әрі - Қызметтер) көрсету үшін Сіздің Пайдаланушыларыңыздың келісімімен, оның ішінде үшінші тұлғалар туралы берілген барлық Деректерді Деректер деп санайды.

Ұйым қандай деректерді жинайды

Пайдаланушылық Деректер – бұл осы Саясатқа №1 Қосымшада келтірілген Келісімге сәйкес Пайдаланушының Келісімімен жиналатын келесі дербес деректер:
тегі, аты; телефон нөмірі; электрондық поштаның мекенжайы; Субъекті құрылғысының моделі және IP-мекенжай бойынша алынған оның операциялық жүйесі мен браузері тілінің типі туралы және (немесе) кіру кезінде пайдаланылған интернет-қосылыстың типі туралы деректер, Субъектімен Интернет желісінде жасалған сатып алулар туралы ақпарат және аналитика үшін өзге де метадеректер (cookie және т.б.); Субъектімен Интернет желісінде орналастырылған немесе онымен қаралған контент; пайдаланушылық жай-күйдің өзгерістері туралы.

Ұйым Деректерді қалай пайдаланады

Ұйым Деректерді мыналар үшін жинайды:
- Ұйымның сервисі арқылы қолжетімді, Кәсіпорын және Ұйым және/немесе Үшінші тұлғалар арасында жасасқан шарттарға сәйкес дербестендірілген Қызметтерді ұсыну;
- Кәсіпорынды және Пайдаланушыларды шарттардың шеңберінде және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, оның ішінде қаржылық операциялар үшін сәйкестендіру, түпнұсқаландыру және авторластыру;
- Ұйымның Сервисіне қолжетімділік арқылы қызметтерді ұсыну;
- электрондық хабарламалар, қысқа хабарламалар және/немесе ескертпелер арқылы Ұйым Сервисі арқылы оның ішінде Ұйымның пікірі бойынша ұнауы мүмкін, немесе Ұйым Сервистерін пайдалануға, қызметтерді көрсетуге, сондай-ақ Пайдаланушыдан сұрау салуларды өңдеуге, Пайдаланушымен және/немесе үшінші тұлғалармен Қызметтерді көрсету үшін берілетін, Пайдаланушының және/немесе үшінші тұлғалардың Деректерін тексеруге қатысты, үшінші тұлғаларға тиесілі басқа тауарлар мен қызметтер бойынша арнайы ұсыныстарды жіберу;
Кәсіпорынның және Пайдаланушылардың келісімімен, Ұйым Ұйымның серіктестері Кәсіпорынға және Пайдаланушыға өзінің өнімдері мен қызметтерін ұсынуы үшін, оларға Деректерді беретін болады.
Ұйым Деректерді заңнама талаптарын сақтау және орындау мақсатында өңдейді, мысалы, мемлекеттік органдардың алдында Ұйымның міндеттерін орындау үшін, наразылықты қарауға, берешекті өндіріп алуға және заңгерлік процеске байланысты, алаяқтықты, Қызметтерді дұрыс пайдаланбауды болдырмау үшін, сонымен қатар Деректердің Қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін.

Ұйым Деректерді қаншалықты ұзақ сақтайды

Ұйым Деректерді Қызметтерді көрсету және оларды өңдеу мақсаттары үшін шарттық міндеттемелердің шеңберінде қажетті Деректердің типіне сәйкес мерзім бойы, және қанда жағдай болса да, Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 11-бабына сәйкес 5 (бес) жыл бойы сақтайды.

Деректерді трансшекаралық беру

Ұйым осылайша деректерді кез келген жерде қорғай отырып, Деректерді трансшекаралық беру туралы заңнаманың барлық талаптарын сақтайды. Ұйым сервистердің жоғары сенімділігін, Деректердің сақталғандығын және олардың заңсыз қол сұғушылықтарынан қорғалғандығын қамтамасыз етіп, олардың орналасқан жеріне қарамастан, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерде, немесе басқа юрисдикцияда орналасқан ең қауіпсіз бұлтты технологияларды және сақтау орындарын пайдаланады.

Деректерді қорғау құқығы

Ұйым Деректер Қазақстан Республикасы және Ұйым онда бизнесін жүргізетін басқа елдер заңнамасының талаптарын сақтау мақсаттарында оларды жинау және өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет болғанша, Деректерді осы Саясатқа сәйкес сақтайды.
Ұйым Кәсіпорын және Пайдаланушылар Деректерді қорғауға өздерінің барлық құқықтары жайлы толықтай хабардар болғандарына көз жеткізгісі келеді. Әрбір Пайдаланушы келесі құқықтарға ие:
- Деректерге қолжетімділік құқығы;
- Деректерді түзету құқығы;
- Деректерді жою құқығы;
- Деректерді өңдеуді шектеу құқығы;
- Деректердің көшірмесін ұсыну құқығы;
- Деректерді өңдеуге қарсылық білдіру құқығы;
- Деректерді аудару құқығы.
Егер Кәсіпорынның Пайдаланушылары осы құқықтардың біреуін пайдаланғысы келсе, бізбен байланысыңыз;
Осы жерге қоңырау шалу: ___________
Осы жерге жазу: ____________

Сookies файлдары дегеніміз не

Cookies – бұл веб-ресурстарға кіру туралы ақпаратты жинау үшін құрылғыда орналастырылатын мәтіндік файлдар. Ұйымның Сервистеріне кіру кезінде, Ұйым cookies немесе ұқсас технологиялардың көмегімен Кәсіпорынның Пайдаланушылары туралы ақпаратты автоматты түрде жинауы мүмкін.

Ұйым Ұйымның Сервистерінде жұмысты жақсарту үшін cookies файлдарын әртүрлі тәсілдермен пайдаланады, оның ішінде:
- авторластыруды қолдау;
- Ұйым Сервистерінің қалай пайдаланылатыны жайлы анықтама;
- қызықты болатын қызметтерді, тауарларды ұсыну;
- және т.б.

Басқа ресурстардың құпиялылық саясаты

Ұйымның Сервистері басқа ресурстарға сілтемені қамтуы мүмкін. Құпиялылық саясаты тек қана Ұйымның Сервистеріне ғана таралады, сондықтан егер Пайдаланушылар басқа сервистің сілтемесін басса, Пайдаланушыларға осы ресурстардағы құпиялылық саясатымен танысу қажет.

«Freedom Pay» ЖШС-тың

Құпиялылық саясатына

№1 Қосымша

«Freedom Pay» ЖШС төлем

қызметтерін көрсету кезінде

Дербес деректерді жинауға және

өңдеуге келісім

ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

«Freedom Pay» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Осы арқылы, Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының, қолданылатын кезде, «Астана» Халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі -АХҚО) деректерді қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына, сонымен қатар оларға сай қабылданған нормативтік құқықтық актілерге (бұдан әрі – Қолданылатын заңнама) сәйкес, мыналарға келісімімді беремін:
1.              Мынадай жолмен Деректерді жинауға және өңдеуге (Олар осы Келісімнің В пунктінде айқындалғандай):
(a)            Субъектіні Оператордың веб-сайтында (мобильді қосымшасында) Оператордың өзге де электрондық ресурсында тіркеу және (немесе) авторластыру;
(b)            Электрондық тасығыштағы Келісімге кез келген тәсілмен, электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен қол қоюға, Оператормен немесе оның агентімен Субъектінің мобильді телефонының нөміріне SMS-хабарламамен немесе web-та немесе өзге де бағдарламалық қосымшада push-хабарламамен жіберілген бір реттік (бір жолғы) кодты (one-time password) пайдалану жолымен қол қоюға;
(c)            Оператордың электрондық ресурстарына кіру, оның ішінде Cookies немесеСубъектінің деректерін тіркей алатын өзге де саясаттарды, хаттамаларды, бағдарламалық және аппараттық құралдарды қабылдау жолымен;
(d)            Оператордың өнімдерін немесе сервистерін пайдалануға.
2.              Дербес деректермен, банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын деректермен шектелмей, Оператормен немесе Үшінші тұлғалармен Субъектіге өнімдер мен қызметтерді ұсыну мақсатында, немесе Оператор және көрсетілген Үшінші тұлғалар арасындағы шарт бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында, Деректерді беру қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес талап етілетін кезде, Оператордың үлестес тұлғаларының, Оператор агенттерінің және кез келген өзге тұлғалардың (бұдан әрі бірлесіп – "Үшінші тұлғалар") пайдасына деректерді беруге. Субъект кейіннен Субъектінің дербес деректері Оператор Үшінші тұлғалардан берілген Деректердің құпиялылығын қамтамасыз етуді талап етуге міндеттенетін жағдайда, Оператордың қандай да болсын қатысуынсыз өңделе алынатын кезде, Деректер Оператордың немесе Үшінші тұлғалардың дерекқорына енгізілуі мүмкін деп келіседі;
3.              Бұл осы Келісімде мәлімделген Деректерді жинау және өңдеу мақсаттары үшін қажет болатын жағдайларда, Оператормен Деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан және АХҚО аумағынан тыс жерге мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беруге.
Субъект Деректер берілуі мүмкін елдерде Деректерді сақтау шарттары мен талаптары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы / АХҚО көздегеннен төмен болуы мүмкін деп, және осы елдердегі Деректердің операторлары оларға тиісті қорғауды қамтамасыз ете алмайды деп келіседі.
4      Осы Келісімде "Деректерге" оның ішінде, ерекшеліктерсіз, электрондық тасығышта тіркелген, олардың негізінде айқындалатын немесе айқындалған Субъектіге жататын мәліметтер/ақпарат кіреді, бірақ олармен шектелмейді: тегі, аты; телефон нөмірі; электрондық поштаның мекенжайы; Субъект құрылғысының моделі және оның операциялық жүйесі және браузері тілінің типі және (немесе) кіру кезінде пайдаланылған интернет-қосылыстың типі туралы деректер; IP-мекенжайы бойынша алынған Субъектінің орналасқан жері туралы деректер; Субъектімен Интернет желісінде жасалған сатып алулары туралы ақпарат және аналитика үшін өзге де метадеректер (cookie және т.б.); Субъектімен орналастырылған немесе онымен Интернет желісінде қаралған контент, пайдаланушылық жай-күйдың өзгерістері және кіру ұзақтығы туралы.
5. Субъектінің Деректері мынадай мақсатта жиналады және өңделеді (тізбе түпкілікті болып табылмайды): Оператордың және Үшінші тұлғалардың қаржылық қызметтерді көрсету, маркетингтік және жарнамалық белсенділіктерді, зерттеулерді жүргізу бойынша қызметін жүзеге асыру, акцияларды жүргізу, Субъектіге кез келген, оның ішінде Оператордың және Үшінші тұлғалардың өнімдері және (немесе) ұсыныстары туралы ақпараттық материалдарды, сонымен қатар телефон, факсимиле және өзге де байланыс түрлері арқылы басқа да хабарламаларды ұсыну (қайта жіберу), сонымен қатар ашық байланыс арналары бойынша (оның ішінде SMS-хабарламалар, e-mail, push-хабарламалар, дауыстық хабарламалар, қашықтықтан қолжетімділік жүйелері, әлеуетті желілер және т.с.с.), сонымен қатар QR-кодтарды немесе штрих кодтарды пайдалана отырып төлеу үшін, телефон кітапшасынан төлем немесе қызмет алушысын таңдау үшін, Оператордың және/немесе Үшінші тұлғалардың мобильді қосымшасында Субъектінің аватарын/фотосын көрсету үшін, цифрлық құжаттар сервистеріне/сервистерінен Субъектінің цифрлық құжаттарын алу және ұсыну үшін. Оператордың/Үшінші тұлғалардың өкілдерімен дауыстық тілдесу үшін; Субъектіге тауарларды жеткізу және қызметтерді көрсету үшін; Оператормен/Үшінші тұлғамен қылмыстық жолмен алынған кірістердің заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша талаптарды орындауға байланысты тексерулерді жүргізу үшін; Оператордың клиенттерін Субъектінің алаяқтық іс-әрекеттерінен қорғау үшін.
                   i. Субъектіден осы іс-әрекеттерді жасауға тиісті жазбаша келісім алынған жағдайларды қоспағанда, Субъектінің Дербес деректері Оператормен және (немесе) Үшінші тұлғалармен жалпыға қолжетімді көздерде таратылмайды.
                    ii.     Осы Келісім Оператор қызметінің бүкіл кезеңіне немесе Субъектіге дейін жеткізумен жаңартылған келісім шығарылған мерзімге дейін ұсынылады.
Логотип FreedomPay.money
© 2024 Freedom Pay
Ұйым PCI DSS стандартының талаптарына сәйкес келеді
Төлем ұйымының тіркеу нөмірі № 02-23-153.
Профиль PayBox на GitHub
Linkedin FreedomPay
Ютуб FreedomPay
Instagram FreedomPay
Контактілер
Алматы қаласы, БЦ Кайсар Плаза, Желтоксан 115, 2 қабат
Время работы: 10:00 - 19:00
ApplePay для FreedomPay
GooglePay для FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Компания
Әзірлеушілерге
Көмек
Қызметтер